Postanowienie SN III CRN 72/88 z dnia 30 sierpnia 1988 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna
z dnia 30 sierpnia 1988 r.
III CRN 72/88
W postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków wartość własnościowego prawa do lokalu określa się według cen uzyskiwanych w uczciwym obrocie, od tak ustalonej wartości odlicza się nie uiszczoną część kredytu przypadającą na koszt budowy lokalu należącego do majątku wspólnego; nakład w postaci wypłaty na wkład budowlany dokonany z majątku odrębnego małżonka na majątek wspólny odpowiada sumie pieniężnej nominalnie zaliczonej na wkład budowlany.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ