Wyrok SN I CK 701/2004 z dnia 8 czerwca 2005 r.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 8 czerwca 2005 r.
I CK 701/2004
W postępowaniu o uzgodnienie ujawnionego w księdze wieczystej stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 43 § 2 kro nierównych udziałów w majątku wspólnym (nieruchomości).

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ