Art. 45.2

Art. 45. § 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Orzeczenia:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 stycznia 2000 r. I CKN 376/98
1. Rozpoznanie żądania zwrotu nakładów z majątku wspólnego byłych małżonków na majątek odrębny jednego z nich oraz żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym w trybie nieprocesowym (jako sprawy o podział majątku wspólnego) nie powoduje nieważności postępowania.
2. Zarzut kasacji naruszenia prawa materialnego nie może służyć kwestionowaniu prawidłowości ustaleń stanowiących podstawę wydania zaskarżonego orzeczenia.
3. Przepis art. 384 kpc (w zw. z art. 393[19] kpc) sprzeciwia się uwzględnieniu kasacji pomimo, iż byłoby to zgodne z jej wnioskiem.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ