Kancelaria adwokacka - Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław


.

OFERTA

Zespół zawodowych prawników, negocjatorów i finansistów, w Twoim imieniu i na Twoją rzecz:

 • poprowadzi postępowanie rozwodowe z orzekaniem lub bez orzekania o winie. Zabezpieczy alimenty dla Ciebie i dzieci. Zabezpieczy prawidłowe wykonywanie kontaktów z dzieckiem.
  W przypadku zachowań przemocowych złoży wniosek o natychmiastową eksmisję małżonka.
 • złoży pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej małżonków
 • dokona korzystnego podziału majątku wspólnego w tym:
  • zabezpieczy wspólny majątek małżeński przed ukryciem lub wyprowadzeniem
  • zapobiegnie nieuczciwym praktykom stosowanym nierzadko przez byłego (lub jeszcze aktualnego) małżonka
  • ustali zatajony przez małżonka majątek, zatajone konta bankowe, ukryte dochody firm –  w zdecydowanej większości przypadków można doprowadzić do sytuacji, aby aktywa takie też podlegały podziałowi
  • dokona oszacowania wartości majątku wspólnego w tym oszacowania faktycznej wartości firm, w których udziałowcem lub właścicielem jest małżonek. Najczęściej stosujemy metodę zdyskontowanych strumieni finansowych poszerzoną o metodę „Monte Carlo”

– podejmie się trudnych spraw, w tym:

 • podziału majątku pomimo już istniejącego aktu notarialnego dzielącego majątek w sposób niekorzystny dla Klienta (w których występowała duża dysproporcja pomiędzy wartością składników majątkowych przydzielonych małżonkom)
 • podziału majątku w sytuacji gdy środki finansowe były w sposób niekontrolowany wyprowadzane z majątku wspólnego (również za granicę np. offshore)
 • podziału majątku w sytuacji gdy środki finansowe były inwestowane w akcje, obligacje, kontrakty długo- lub krótkoterminowe, skomplikowane instrumenty finansowe lub instrumenty pochodne
 • (w niektórych przypadkach) podziału majątku małżonka, który powstał po podpisaniu intercyzy

Duża renoma naszej Kancelarii związana jest m.in. właśnie z podejmowanymi działaniami w sprawach trudnych np. związanych z unieważnianiem notarialnych umów ustanawiających rozdzielność majątkową (intercyza) lub notarialnych umów podziału majątku, w których występowała duża dysproporcja pomiędzy wartością składników majątkowych przydzielonych małżonkom.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Korzyści dla Klienta z procedury negocjacyjnej w stosunku do postępowania sądowego

  • tylko negocjacje dają możliwość uzyskania dla Klienta znacznie lepszych warunków finansowych podziału majątku
  • zdecydowanie krótszy czas trwania, tryb umowny – od kilku do kilkunastu tygodni,
   tryb sądowy – zazwyczaj ok. 3-8 lat
  • brak ponoszenia (przez ok. 3-8 lat) kosztów kancelarii prawnej
  • brak stresu związanego z osobistym udziałem w sprawach sądowych i z uzewnętrznianiem konfliktu (przesłuchania świadków)
  • możliwość szybkiego korzystania z podzielonych składników majątku
  • brak utraty wartości składników majątkowych w trakcie trwania procesu
  • szybka możliwość odcięcia się od konfliktu i rozpoczęcia nowego życia

Negocjujemy wyłącznie dla kobiet.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Podział majątku

Specjalizujemy się w sprawach trudnych. Ponad połowa naszych Klientek, trafiła do nas po złych doświadczeniach, lub dlatego, że gdzie indziej nie potrafiono sobie z daną sprawą poradzić.
Jako jedna z nielicznych kancelarii mamy ogromne doświadczenie w sprawach, w których do dzielonego majątku wspólnego wchodzą firmy, czy to jest zwykła działalność gospodarcza czy firmy zatrudniające setki osób.
Nawet w tak trudnych sprawach jak sytuacje, gdy była podpisana intercyza, w której ustanowiono rozdzielność majątkową, co powoduje, że majątek wspólny w ogóle nie powstaje – w wielu sytuacjach udało nam się odnieść sukces.
Dysponujemy zespołem skutecznych negocjatorów z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym, adwokatów specjalizujących się w sprawach podziału majątku oraz biegłych rzeczoznawców specjalizujących się w wycenie faktycznej wartości firm, ocenie ryzyka finansowego i skutków podatkowych różnych wariantów podziału.
Rezultatem naszej pracy jest zazwyczaj umowa notarialna o podziale majątku dorobkowego zawarta przez małżonków przy udziale kancelarii prawnej.
Zawarcie takiej umowy jest w naszych działaniach absolutnym priorytetem, gdyż postępowania sądowe w tego typu sprawach są zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące dla obu stron.
Jeżeli jednak negocjacje nie doprowadzą do rezultatu i konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową kancelaria adwokacka przygotuje pozew do sądu.
Jeżeli będzie to konieczne kancelaria wystąpi jeszcze przed wniesieniem sprawy o podział majątku lub bezpośrednio na jej początku – o sądowe zabezpieczenie mienia, a następnie, pokieruje przebiegiem sprawy tak, aby sprawa przebiegała maksymalnie szybko i w miarę „bezboleśnie” (o ile, w ogóle można mówić o „bezbolesnym” przebiegu spraw sądowych o podział majątku).
Po uzyskaniu wyroku kancelaria skieruje w imieniu Klienta – jeżeli będzie to konieczne – sprawę do egzekucji przez komornika i pokieruje przebiegiem tej egzekucji.

obraczki_600x300 2

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?

Po prostu zadzwoń lub „kliknij” i wypełnij „Formularz kontaktowy”

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Kompetentny pracownik naszej firmy (zazwyczaj zawodowy negocjator lub prawnik) oddzwoni, przedstawi w czym możemy Ci pomóc. Gwarantujemy, że już sama rozmowa telefoniczna podniesie Twoją świadomość prawną.

Formalna współpraca rozpoczyna się z chwilą wystawienia przez Klienta upoważnienia dla kancelarii oraz upoważnienia do podjęcia procedury negocjacyjnej przez zawodowego negocjatora.


Intercyza

Intercyza, nie tak rzadko jest pierwszym krokiem do niekorzystnego dla kobiety podziału majątku.  W przypadku rozwodu kobieta zostaje z niczym. Unieważnienie intercyzy to sprawa PRAWIE beznadziejna, gdyż zadaniem notariusza jest tak sporządzić tą umowę aby była ważna. Ale … nie ma umów nierozerwalnych. Trafiały do nas Klientki w sytuacjach gdy kilkanaście kancelarii prawnych stwierdziło, że nic się nie da zrobić  – ale okazało się, że to nieprawda.  Aby znaleźć, trzeba wiedzieć gdzie szukać. I poświęcić na to  odpowiednio dużo czasu.
Dlatego jeżeli jesteś w sytuacji, że z powodu intercyzy duży majątek został (lub zostanie) w rękach męża zeskanuj tą umowę, wyślij do nas a zanalizujemy tą umowę i po wyjaśnieniu okoliczności, w których doszło do jej podpisania – określimy czy coś  można zrobić. Czekamy na Twój mail ( email: negocjacjerozwodowe@wp.pl ) – na tym etapie to NIC nie kosztuje.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ