Postanowienie SN II CKU 10/96 z dnia 24 października 1996 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 24 października 1996 r.
II CKU 10/96
Z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta – dotychczas bezudziałowa – uległa przekształceniu. Od tej chwili małżonkowie mieli równe udziały w majątku wspólnym, stanowiącym ich dorobek, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania (art. 43 § 1 kro).

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ