Postanowienie SN III CKU 30/98 z dnia 8 lipca 1998 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 8 lipca 1998 r.
III CKU 30/98
W postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków z mocy odesłania zawartego w art. 46 kro i przez odesłanie przewidziane w art. 688 kpc, znajduje odpowiednie zastosowanie przepis art. 617 kpc, w świetle którego, przy uwzględnieniu odmienności stosunków między małżonkami, we wniosku o podział majątku dorobkowego należy dokładnie określić rzeczy należące do tego majątku, oraz przedstawić dowody prawa własności. Tylko też ten majątek, który był przedmiotem wspólności ustawowej małżeńskiej podlega podziałowi – art. 46 kro.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ