Przygotowanie negocjacji

O sukcesie w negocjacjach decyduje przede wszystkim przygotowanie.

Pamiętaj – najskuteczniejsze działania można podjąć gdy mąż  jeszcze nie wie, że zamierzasz wystąpić o rozwód lub gdy dopiero masz podejrzenia np. co do wierności męża. Gdy mąż się dowie, iż zamierzasz wystąpić o rozwód może dokonać takich przesunięć majątkowych, iż przy rozwodzie nie będzie co dzielić.

Także sam proces negocjacji powinien być starannie przygotowany.Skuteczny negocjator musi być kompetentny w zakresie meritum sprawy. Odpowiednie przygotowanie ma równie ważne znaczenie jak sposób prowadzenia negocjacji. Bez żadnej przesady można stwierdzić, iż dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Ponieważ wiedzę o negocjowanym  majątku, który będzie dzielony – posiada klient, dlatego realizacja zlecenia (negocjacje, umowa) musi być poprzedzona pracochłonną fazą wspólnego z klientem ustalania majątku do podziału oraz jego priorytetów : co jest dla niego ważne, co jest mniej ważne a co (dla niego ) nie przedstawia wartości. .

Niezależnie od przygotowań często da się zaplanować tylko początkową fazę negocjacji. Jeśli jednak negocjator ma wyszkoloną umiejętność elastycznego reagowania i nieulegania emocjom, profesjonalnie przy tym spogląda na wszystko, co się wokół dzieje – to wtedy w negocjacjach działa w sposób wyuczony, wręcz odruchowy. Specyfiką wielu negocjacji jest to, że w ich trakcie często nie ma czasu na zbyt długie myślenie i trzeba reagować błyskawicznie.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ