Wyrok NSA III SA 1481/2002 z dnia 9 czerwca 2005 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2005 r.
III SA 1481/2002

Nie było w ustawie przepisu, który wyłączałby regułę oddzielnego opodatkowania poszczególnych osób fizycznych w odniesieniu do małżonków osiągających dochody (dochód) ze wspólnego źródła przychodów (przychodu). Skoro określenie podmiotu opodatkowania zastrzeżone zostało wyłącznie dla ustawodawcy, to nie można było kreować tego (innego niż ustawowy) podmiotu w drodze wykładni przepisów o wspólności majątkowej małżeńskiej. Owszem przepisy te mogły być wykorzystane przy dokonywaniu oceny stanu faktycznego sprawy. Skoro małżonkowie osiągnęli przychód ze sprzedaży majątku wspólnego, to dla celów podatkowych (ustalenia podstawy opodatkowania każdego z nich) należało wykorzystać art. 43 § 1 kro stanowiący, że oboje małżonkowie (co do zasady) mają równe udziały w majątku wspólnym.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ