Postanowienie SN IV CR 282/83 z dnia 14 lipca 1983 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna
z dnia 14 lipca 1983 r.
IV CR 282/83
1. Składniki majątku wspólnego byłych małżonków nie zgłoszone do podziału lub pominięte przez Sąd w prawomocnym orzeczeniu o podział nie przestają być majątkiem wspólnym; mogą przeto zostać podzielone w drodze umowy lub orzeczenia sądowego (podział uzupełniający).
2. Z wnioskiem o podział uzupełniający mogą wystąpić również spadkobiercy jednego z byłych małżonków, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia prócz postępowania o podział majątku wspólnego, także postępowania o dział spadku po zmarłym, byłym małżonku – oba te postępowania mogą być połączone.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ