Postanowienie SN III CRN 190/74 z dnia 5 października 1974 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 5 października 1974 r.
III CRN 190/74
Przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 kro należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ