Sposoby podziału majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może nastąpić w drodze:

  • zawarcia umowy o podział
  • w postępowaniu przed sądem polubownym
  • w wyroku orzekającym rozwód
  • w postępowaniu o podział majątku wspólnego (w trybie nieprocesowym)

 

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ