Wyrok SN IV CK 454/2004 z dnia 2 lutego 2005 r.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 2 lutego 2005 r.
IV CK 454/2004
Małżonkowie mogli kupić lub wybudować nieruchomość, która weszła do ich majątku wspólnego, wydając na ten cel także pieniądze pochodzące z ich majątków odrębnych. Sąd w razie podziału tego majątku powinien przede wszystkim ustalić i rozliczyć te nakłady.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ