Umowa o podział majątku

Możliwość zawarcia umowy o podział majątku wynika z art. 1037 par. 1 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.  Warunek – zgoda obu stron.

Forma umowy jest dowolna (ustna, pisemna zwykła, pisemna kwalifikowana, akt notarialny ) – jeżeli umowa nie dotyczy:
– nieruchomości
– podziału innych praw dla przeniesienia, których ustawa wymaga formy aktu notarialnego (np. własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego)
– przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym jako zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych działań gospodarczych (art. 55 k.c.)
Jeżeli umowa o podział majątku dotyczy nieruchomości wymagane jest jej zawarcie w formie aktu notarialnego.
Jeżeli umowa o podział majątku dotyczy przedsiębiorstwa (j.w.) wymagane jest zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ