Warto wiedzieć

Z chwilą orzeczenia rozwodu automatycznie wygasa pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, ale żeby każdy z małżonków stał się właścicielem poszczególnych składników majątku musi zostać on podzielony.

***

Średni czas trwania procesu sądowego o podział majątku to około  7 lat.

Średni czas trwania negocjacji zakończonych umową o podział majątku – niecałe 2 miesiące.

***
Sprawy sądowe o podział majątku po rozwodzie należą do najdłuższych i najuciążliwszych – powodem tego jest nie tylko brak zgody zwaśnionych stron, ale także trudności w wycenie i ustaleniu składu majątku.

***
Jeżeli wychowujesz dzieci i zajmujesz z nimi mieszkanie, to zapewne po rozwodzie właśnie TY otrzymasz to mieszkanie. Ponieważ mieszkanie stanowi zwykle najbardziej wartościowy składnik majątku, osoba je otrzymująca zobowiązana jest do spłaty współmałżonka.

***
Jeżeli mieszkanie otrzymałaś w darowiźnie, to Twój współmałżonek nie ma do niego żadnych praw!

***
Do ogólnej wartości majątku dorobkowego dolicza się wartość poniesionego nakładu na majątek osobisty i dopiero po uwzględnieniu tej wartości przeprowadza się podział majątku.

***
Można żądać podziału majątku dorobkowego w sądzie nawet po kilku latach od rozwodu – takie roszczenie się nie przedawnia.

***

Jeżeli jedno z małżonków zniszczy składniki majątku wspólnego przed ustaniem wspólności bądź po niej, a uczyni to z winy umyślnej, to utracone rzeczy traktuje się tak, jakby nadal były w posiadaniu. Drugie z małżonków nie może być pozbawione w opisany sposób niekiedy dorobku całego życia.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ