Przykłady

Podamy tutaj dwa przykłady z naszej praktyki, jednak trzeba podkreślić, że nie zawsze rezultaty są tak dobre.
Większość negocjacji kończy się równym podziałem po 50%.

Przykład 1

Sprawa Marty i Borysa W., Marta – wiek 41 lat, Borys – wiek 47 lat,

Relacje stron konfliktu:

Z relacji Marty:

– oczekuje podziału po połowie, wspólnie z mężem wypracowała majątek wartości 2 000 000 złotych, co prawda zdecydowanie więcej zarabiał Borys (20-30 tys. zł miesięcznie) a Marta (4-6 tys. zł)  to jednak całkowicie wychowaniem córki oraz prowadzeniem gospodarstwa domowego zajmowała się Marta, nie chce dać się oszukać, jest zmęczona konfliktem, ponadto jest w związku z innym mężczyzną, który to związek wg. jej słów – rokuje na przyszłość, nie widzi możliwości powrotu do byłego męża, chce jak najszybciej zakończyć konflikt i rozpocząć nowe życie, istnieje kredyt w wysokości  220  tys. złotych do spłacenia i jest w stanie ponosić koszty połowy kredytu

Z relacji Borysa:

– związek rozpadał się już od dłuższego czasu, a konkretnie od momentu narodzin córki,

twierdzi, że żona nie miała dla niego czasu, zaczął czuć się w swoim domu osobą niepotrzebną, w zasadzie cały wolny czas Marta poświęcała dziecku, rozmowy z żoną sprowadzały się jedynie do tematów finansowych, przyznaje, że od pewnego momentu zaczął zdradzać żonę, jego oczekiwania to podział  80% majątku tj. 1 600 000 zł – dla niego, a to z tego  względu, że średni zarabiał 5 razy więcej niż żona a więc majątek dorobkowy pochodzi głównie z jego zarobków.

Do podziału były:

Dom o powierzchni 300 m.kw. , działka o pow. –  800 m.kw.  wartość wg.operatu szacunkowego – 920 000 zł

Mieszkanie o pow. 78 m.kw. – wartość 410 000 zł.

Kawalerka  o pow. 35 m.kw. – wartość 190 000 zł

działka budowlana               – wartość  225 000 zł

meble, sprzęt gosp. domowego, drogi serwis i inne – wartość 115 000 zł

dwa samochody:

BMW – wartość 95 000 zł

Toyota – wartość 45 000 zł

Podział proponowany przez Borysa:

mieszkanie 78 mkw. i samochód Toyota , część sprzętu domowego – dla Marty – wartość: 480 000 zł ,dom , kawalerka , działka budowlana, BMW większość sprzętu domowego – dla Borysa – wartość 1 520 000 zł. Przy czym Borys dodatkowo jeszcze oczekiwał  od Marty – 80 000 zł spłaty w gotówce , tak aby podział majątku był równoważny wniesionym wkładom.

Zatem Borys oczekiwał 1 520 000 zł w majątku ruchomym i nieruchomym i 80 000 zł w gotówce tj. w sumie 1 600 000 zł.

Podział proponowany przez Martę:

– dom , samochód Toyota i część sprzętu domowego – dla Marty – wartość  1 040 000 zł, w ostateczności jest w stanie dopłacić Borysowi  40 000 zł lub zachować  te pieniądze na poczet alimentów.

– dla Borysa pozostały majątek tj. mieszkanie 78 mkw. kawalerka, działka budowlana, BMW, część sprzętu domowego.

Zatem Marta oczekiwała 1 040 000 zł w majątku ruchomym i nieruchomym minus 40 000 zł w gotówce tj. w sumie  1 000 000 złotych.

Między małżonkami w żadnym okresie czasu nie było rozdzielności majątkowej.
W sprawie kredytu obie strony były zgodne aby spłacać go po połowie.

Skrócone portrety psychologiczne:

Marta – komunikatywna, gotowa do rozmów, skupiona na wychowaniu córki, nie zauważa potrzeb męża, jest osobą uczciwą, nie jest wyrachowana, związek z innym mężczyzną nastąpił po rozwodzie.

Borys – duży dystans do byłej żony, przeciążony pracą, oczekujący ustępstw ze strony żony,

brak gotowości do ustępstw własnych, bark poczucia humoru, wyrachowany, skupiony na własnych potrzebach, mało poświęca czasu córce, nie rozumiejący potrzeb kobiet

Długość negocjacji – 12 tygodni

Uzyskany podział majątku przez naszego negocjatora

(procenty i wartość majątku zostały zaokrąglone do równych wartości)

Dla strony przez nas reprezentowanej (Marta) – 57% tj. 1 140 000 złotych :

dom – wartość 920 000 zł,

kawalerka – wartość 190 000 zł,

samochód Toyota – wartość 45 000 zł,

część sprzętu gosp. dom. – wartość 70 000 zł

Razem – wartość 1 225 000 zł

Ponadto Marta zobowiązała się dopłacić Borysowi kwotę 85 000 złotych aby otrzymać ww. kwotę 1 140 000 zł.

Jednakże po dodatkowych negocjacjach, kwota 85 000 zł została potraktowana jako zabezpieczenie alimentacyjne, a więc Marta została zwolniona z obowiązku spłaty 85 000 zł.

Dla strony przeciwnej (Borys) – 43% tj. 860 000 złotych tj.

mieszkanie 78 m.kw., działka budowlana, samochód BMW, część sprzętu gospodarstwa domowego oraz dopłata 85 000 złotych od Marty, która w efekcie dodatkowych negocjacji pozostała w rękach Marty jako zabezpieczenie alimentacyjne.

Różnica dla strony przez nas reprezentowanej to:

1. dodatkowe 140 000 złotych

2. dodatkowe zabezpieczenie alimentacyjne 85 000 zł

3. zdecydowanie krótszy czas trwania procedury podziału majątku dorobkowego

4. brak ponoszenia 7 – letnich kosztów kancelarii prawnej


PRZYKŁAD 2

Janina – wiek 31 lat , Piotr T – wiek 33 lata.

Z relacji Janiny T:

Zajmowała się pracą na 1/2 etatu, zarabiała 1200 zł., resztę czasu poświęcała na prowadzenie gospodarstwa domowego, ze względu na związek Piotra z inną kobietą nie chciała jakichkolwiek kontaktów z byłym małżonkiem, absolutnie nie widzi jakichkolwiek możliwości powrotu do byłego męża, chce jak najszybszego zakończenia konfliktu nawet za cenę nierównego (na jej niekorzyść) podziału majątku, w związku z faktem że małżeństwo było bezdzietne szybki podział majątku umożliwi jej rozpoczęcie nowego życia.

Oczekiwania Janiny – przynajmniej 40% majątku dla niej.

Kredytu Janina i Piotr nie zaciągali. Zakupione mieszkanie pochodziło ze środków jej rodziców – 100 000 zł , rodziców jej męża – 100 000 zł , jej oszczędności – 60 000 zł  oraz oszczędności jej męża – 60 000 zł.Użyte środki finansowe na zakup mieszkania zostały potwierdzone przez Piotra.

Z relacji Piotra T.:

Uczucie miedzy małżonkami wygasło, nie widział możliwości powrotu do związku, ponadto związany jest z inną kobietą,  jego zarobki wahały się w granicach 6-12 tys. miesięcznie,

Do podziału były:

– mieszkanie o wartości 320 000 złotych

– gotówka (ulokowana na kontach bankowych) – 20 000 złotych

– obligacje – 90 000 złotych

– samochód Peugeot o wartości  36 000 złotych

– sprzęt gospodarstwa domowego i meble o wartości – 34 000 złotych

Podział proponowany przez Janinę:

Uważa że podział powinien być po połowie ale jest w stanie zgodzić się na 40% majątku

dla szybkiego zakończenia konfliktu.

Podział proponowany przez Piotra:

Uważa, że cały majątek włącznie z mieszkaniem powinien należeć do niego i jest w stanie

oddać byłej żonie 160 000 złotych, które jego była małżonka i jej rodzice zainwestowali

w mieszkanie – co oznaczało, że był w stanie przekazać byłej małżonce 32% majątku.

Skrócone portrety psychologiczne:

Janina – poukładana, zdyscyplinowana, chciała poświęcić się rodzinie, w zasadzie jej życie sprowadzało się do obsługi męża, sumienna, stała w uczuciach, podporządkowana mężowi, dbająca o wygląd, zaangażowana, dążąca do harmonii, od pewnego momentu domagająca się powiększenia rodziny,

Piotr – u Piotra stwierdzono częściowo zaawansowaną osobowość paranoidalną, podejrzliwy, ukrywa różnego rodzaju lęki, trudny w osiąganiu kompromisu, kłótliwy, absolutnie przekonany o swojej słuszności, gadatliwy, z wywiadu: zaburzenia osobowości miały swój początek co najmniej 3 lata przed rozpadem małżeństwa, zdradę pojmował jako karę za wyimaginowaną zdradę swojej żony.

Uzyskany podział majątku przez naszego negocjatora:

Mimo prostej, nieskomplikowanej sytuacji majątkowej  negocjacje okazały się trudne i wymagające wielu skomplikowanych zabiegów negocjacyjnych.
Negocjacje były prowadzone podczas 14 sesji oraz 4 wizyt u notariusza.

Dla Janiny:

– mieszkanie – wartość 320 000 zł,

– część mebli i wyposażenia gospodarstwa domowego – wartość – 5 000 zł

Razem dla Janiny – 325 000 zł

Dla Piotra:

– obligacje – wartość 90 000 zł

– gotówka – 20 000 zł

– samochód Peugeot – wartość 36 000 zł

– wyposażenie gospodarstwa domowego – wartość 29 000 zł

Razem dla Piotra – 175 000 zł

Podział  65% do 35% na korzyść naszej klientki – Janiny.

P.S.

14 miesięcy po zakończeniu negocjacji Piotr został skierowany na leczenie w zakładzie

zamkniętym. Jednak nie spowodowało to unieważnienia podpisanych notarialnie umów podziału majątku.

Dodatkowa analiza finansowa przykładu 1:

Majątek dorobkowy Marty i Borysa wynosił 2 000 000 złotych. Przy decyzji przeprowadzenia podziału majątku dorobkowego przez sąd w najlepszym wypadku Marta otrzymała by 50% majątku. Jednak warto zauważyć, że po 7 latach niektóre składniki majątkowe istotnie zmniejszyłyby wartość (np. samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, komputery,

telewizory itp.) – a więc do podziału byłby istotnie mniejszy majątek (ok. 1 800 000 zł  a nie 2  000 000 zł).

Podsumowując Marta otrzymała majątek 1 140 000 zł plus 85 000 zł zabezpieczenia alimentacyjnego, a więc majątek 740 000 złotych większy niż proponował  jej Borys plus

85 000 zabezpieczenia alimentacyjnego, w istocie więc w chwili podziału majątku dorobkowego uzyskała ona o 825 000 zł więcej niż chciał jej przydzielić były małżonek oraz o 325 000 złotych więcej od maksymalnej wartości oczekiwanej podziału sądowego.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ