Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie to 3-5% od kwoty wynegocjowanego majątku.

Główna część honorarium pobierana jest dopiero po podpisaniu umowy regulującej stosunki cywilno – prawne pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

Jako jedni z nielicznych  podejmujemy się działań także odnośnie odzyskania majątku pozostającego poza zasięgiem prawnym (nie przysługującego z mocy prawa).
W takim przypadku nasze wynagrodzenie  jest odpowiednio większe i ustalane przed rozpoczęciem działań w drodze negocjacji.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ