Postanowienie SN III CRN 315/83 z dnia 9 stycznia 1984 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna
z dnia 9 stycznia 1984 r.
III CRN 315/83
Hipotezą przepisów art. 567 § 1 kpc w zw. z art. 45 § 1 kro nie jest objęte rozstrzygnięcie jakie wydatki z majątku odrębnego jednego z małżonków na rzecz majątku odrębnego drugiego z nich podlegają zwrotowi. Zgodnie z ogólną zasadą wypowiedzianą w art. 13 § 1 kpc sprawę, w której chodzi o wymienione rozstrzygnięcie sąd rozpoznaje w procesie.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ