Postanowienie SN III CKN 110/98 z dnia 6 stycznia 1999 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 6 stycznia 1999 r.
III CKN 110/98
Od orzeczenia sądu drugiej instancji oddalającego apelację od postanowienia wstępnego wydanego w sprawie o podział majątku dorobkowego przysługuje kasacja.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ