Rozwód

.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Jesteśmy kancelarią adwokacką i negocjacyjną  specjalizującą się w sprawach o rozwód , alimenty i (przede wszystkim) o podział małżeńskiego majątku wspólnego.
Oczywiście prowadzimy również sprawy poboczne takie jak: sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, , separację, sprawy karne związane z wyprowadzaniem lub ukrywaniem małżeńskiego majątku wspólnego.
Naszą główną specjalnością są negocjacje zmierzające do podpisania notarialnej umowy o podziale małżeńskiego majątku wspólnego – bez kierowania sprawy do sądu.
Prowadzimy sprawy wyłącznie dla kobiet.

Rozwód i podział małżeńskiego majątku wspólnego można porównać do skomplikowanej operacji chirurgicznej – i jedno i drugie może mieć wpływ na jakość całego Twojego przyszłego życia.
I tak jak  (nie odmawiając kompetencji lekarzowi ogólnemu) w sprawie operacji udamy się do specjalisty – chirurga, tak samo  w wąskim zakresie podziału majątku zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych prawników np. kancelarii prawnej i negocjacyjnej takiej jak my, co daje szereg korzyści w stosunku do korzystania z pomocy prawników uniwersalnych, którzy podejmują się spraw każdego rodzaju.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
.

Rozwód. Alimenty.

W sprawie o rozwód nie ma co prawda wymogu korzystania z profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), ale warto z takiej pomocy skorzystać, zwłaszcza gdy w trakcie postępowania o rozwód będzie ustalana wina lub alimenty. Pomimo, że w internecie bez problemu można znaleźć różnej jakości wzory pozwów o rozwód, konsekwencje oparcia się na nich mogą być naprawdę bolesne.
Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które nawet gdy posiadają dowody winy strony przeciwnej, nie przedstawiają ich w sądzie, gdyż chcą to traumatyczne przeżycie mieć jak najszybciej za sobą.
Jednak finansowe konsekwencje takiego podejścia mogą być naprawdę poważne. Jeżeli  orzeczona zostanie wyłączna wina żony może ona przez całe życie płacić alimenty dla męża. Natomiast w zakresie alimentów na dziecko warto pamiętać, że przysługują one (gdy dziecko  kontynuuje naukę) do ukończenia przez dziecko 26 roku życia, czyli przez 312 miesięcy.  Oznacza to, że każde 100 zł zwiększenia alimentów na dziecko, może skutkować zwiększeniem sumarycznej pomocy ojca dla dziecka nawet o 312 * 100 zł = 31 200 zł (nie licząc roszczenia o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu)
Jeżeli alimenty na dziecko dzięki pomocy adwokata zostaną  zwiększone np. z 500 zł (które uzyskałaby matka wystepując w procesie bez pomocy prawnej) do 1500 – 2000 zł, oznacza to, że sumaryczna korzyść dla dziecka może być równa 312 * (1000 zł – 1500 zł) czyli od 312 000 zł do 468 000 zł.
Jest o co walczyć!
A przecież alimenty w wysokosci 2000 zł bynajmniej nie są górną granicą – w przypadku gdy możliwości zarobkowe ojca dziecka  i uzasadnione potrzeby dziecka na to pozwalają, alimenty mogą być i 10 razy większe!

Zadzwoń Formularz kontaktowy

PODZIAŁ MAJĄTKU

Zespół naszych zawodowych prawników, negocjatorów,  i finansistów, w Twoim imieniu i na Twoją rzecz:

dokona korzystnego podziału majątku wspólnego w tym:

   • zabezpieczy wspólny majątek małżeński przed ukryciem lub wyprowadzeniem
   • zapobiegnie nieuczciwym praktykom stosowanym nierzadko przez byłego (lub jeszcze aktualnego) małżonka
   • ustali zatajony przez małżonka majątek, zatajone konta bankowe, ukryte dochody firm –  w zdecydowanej większości przypadków można doprowadzić do sytuacji, aby aktywa takie też podlegały podziałowi
   • dokona oszacowania wartości majątku wspólnego w tym oszacowania faktycznej wartości firm, w których udziałowcem lub właścicielem jest małżonek. Najczęściej stosujemy metodę zdyskontowanych strumieni finansowych poszerzoną o metodę „Monte Carlo”

Duża część naszych zleceń to sprawy trudne, z którymi słabo sobie radziły inne kancelarie.
Należą do nich m.in.:

 • ustalenie zatajonego przez małżonka majątku, zatajonych kont bankowych, ukrytych dochodów firm –  w zdecydowanej większości przypadków można doprowadzić do sytuacji, aby aktywa takie też podlegały podziałowi
 • dokonanie oszacowania faktycznej wartości firm, w których udziałowcem lub właścicielem jest małżonek.
 • – podział majątku w sytuacji gdy środki finansowe były inwestowane w akcje, obligacje, kontrakty długo- lub krótkoterminowe, skomplikowane instrumenty finansowe lub instrumenty pochodne
 • – podział majątku pomimo już istniejącego aktu notarialnego dzielącego majątek w sposób zdecydowanie niekorzystny dla Klientki
 • – podział majątku w sytuacji gdy środki finansowe były w sposób niekontrolowany wyprowadzane z majątku wspólnego (również za granicę np. offshore)
 • – (w niektórych przypadkach) podziału majątku małżonka, który powstał po podpisaniu intercyzy

Sukcesy naszej kancelarii adwokackiej wynikają z skutecznego działania w tego typu sprawach. Trafiały do nas Klientki w sytuacjach gdy kilkanaście kancelarii prawnych stwierdziło, że nic się nie da zrobić  – a po dokładnym zdiagnozowaniu sprawy, okazywało się, że są duże szanse na sukces.  Aby znaleźć, trzeba wiedzieć gdzie szukać. I poświęcić na to  odpowiednio dużo czasu.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Unikalną cechą naszej Kancelarii Adwokackiej jest pracujący dla nas zespół zawodowych negocjatorów z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym, adwokatów specjalizujących się w sprawach podziału majątku oraz biegłych rzeczoznawców specjalizujących się w wycenie faktycznej wartości firm, ocenie ryzyka finansowego i skutków podatkowych różnych wariantów podziału. Ich zadaniem jest doprowadzenie do podziału majątku w formie ugody – co ma szereg zalet w stosunku do postępowania sądowego.

Zaletami podziału majątku w formie ugody są:

   • zdecydowanie krótszy (niż sprawa sądowa) czas trwania – często jest to okres od jednego do dwóch, trzech miesięcy
   • tylko negocjacje dają możliwość uzyskania dla Klienta znacznie lepszych warunków finansowych podziału majątku
   • zdecydowanie niższy koszty obsługi prawnej niż w przypadku trwającego
    wiele lat postępowania sądowego
   • brak stresu związanego z osobistym udziałem w sprawach sądowych i z uzewnętrznianiem konfliktu (przesłuchania świadków)
   • możliwość szybkiego korzystania z podzielonych składników majątku
   • brak utraty wartości składników majątkowych w trakcie trwania procesu
   • szybka możliwość odcięcia się od konfliktu i rozpoczęcia nowego życia

Dzięki naszym działaniom powyżej 25% spraw o podział majątku kończy się podpisaniem ugody – bez kierowania sprawy do sądu. Kolejnych 30% spraw też kończy się podpisaniem ugody, ale już po skierowaniu sprawy do sądu, często na wczesnym etapie – gdy przeciwnik procesowy uświadamia sobie ile może stracić.
Efekt podpisania z nami umowy w wielu przypadkach widoczny jest od razu – nieustępliwi „biznesmeni”, którzy wyrzucili żonę z domu „bez grosza przy duszy”, po dowiedzeniu się, że żona wynajęła naszą kancelarię, nagle zmieniają zdanie i za wszelką cenę chcą ją namówić na przyjęcie części majątku, aby tylko nie doszło do negocjowania / procesowania się z nami.

Nawet w tak trudnych sprawach jak sytuacje, gdy była podpisana intercyza, w której ustanowiono rozdzielność majątkową, co powoduje, że majątek wspólny w ogóle nie powstaje – w wielu sytuacjach udało nam się odnieść sukces.

Rezultatem naszej pracy jest zazwyczaj umowa notarialna o podziale majątku dorobkowego zawarta przez małżonków przy udziale kancelarii prawnej.
Zawarcie takiej umowy jest w naszych działaniach absolutnym priorytetem, gdyż postępowania sądowe w tego typu sprawach są zazwyczaj długotrwałe i emocjonalnie wyczerpujące dla obu stron.
Jeżeli jednak negocjacje nie doprowadzą do rezultatu i konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową kancelaria adwokacka przygotuje pozew do sądu.
Jeżeli będzie to konieczne kancelaria wystąpi jeszcze przed wniesieniem sprawy o podział majątku lub bezpośrednio na jej początku – o sądowe zabezpieczenie mienia, a następnie, pokieruje przebiegiem sprawy tak, aby sprawa przebiegała maksymalnie szybko i w miarę „bezboleśnie” (o ile, w ogóle można mówić o „bezbolesnym” przebiegu spraw sądowych o podział majątku).
Po uzyskaniu wyroku kancelaria adwokacka skieruje w imieniu Klienta – jeżeli będzie to konieczne – sprawę do egzekucji przez komornika i pokieruje przebiegiem tej egzekucji.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
obraczki_600x300 2

 

Intercyza

Intercyza, nie tak rzadko jest pierwszym krokiem do niekorzystnego dla kobiety podziału majątku.  W przypadku rozwodu kobieta zostaje z niczym. Unieważnienie intercyzy to sprawa PRAWIE beznadziejna, gdyż zadaniem notariusza jest tak sporządzić tą umowę aby była ważna. Ale … nie ma umów nierozerwalnych. Trafiały do nas Klientki w sytuacjach gdy kilkanaście kancelarii prawnych stwierdziło, że nic się nie da zrobić  – ale okazało się, że to nieprawda.  Aby znaleźć, trzeba wiedzieć gdzie szukać. I poświęcić na to  odpowiednio dużo czasu.
Dlatego jeżeli jesteś w sytuacji, że z powodu intercyzy duży majątek został (lub zostanie) w rękach męża zeskanuj umowę intercyzy, wyślij tą umowę do nas, a zanalizujemy ją i po wyjaśnieniu okoliczności, w których doszło do jej podpisania – określimy czy unieważnienie tej umowy ma realne szanse. Czekamy na Twój mail ( email: negocjacjerozwodowe@wp.pl ) – na tym etapie to NIC nie kosztuje.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?

 

Po prostu zadzwoń lub „kliknij” i wypełnij „Formularz kontaktowy”

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Kompetentny pracownik naszej firmy (zazwyczaj zawodowy negocjator lub prawnik) oddzwoni, przedstawi w czym możemy Ci pomóc. Już sama rozmowa telefoniczna może podnieść Twoją świadomość prawną.

Formalna współpraca rozpoczyna się z chwilą wystawienia przez Klienta upoważnienia dla kancelarii adwokackiej oraz upoważnienia do podjęcia procedury negocjacyjnej przez zawodowego negocjatora.

Część kobiet, z obawy przed zmierzeniem się ze sprawą konfliktową, a taką niewątpliwie jest sprawa o podział majątku, ma tendencję do odkładania decyzji w tym zakresie „na później” – wiedząc, że co do zasady sprawy o podział majątku nie przedawniają się.
To duży błąd, który może mieć opłakane skutki.
To prawda – można dochodzić podziału majątku nawet gdy rozwód miał miejsce bardzo dawno temu (niektóre nasze Klientki rozwodziły się ponad 20 lat temu), ale trzeba pamiętać, że sąd opiera się na dowodach, a uzyskanie dowodów z upływem czasu jest coraz trudniejsze. Często niezbędne jest podjęcie działań NIEZWŁOCZNIE, gdyż każdy tydzień (miesiąc) opóźnienia może odgrywać rolę, np. gdy mąż lub były mąż rozpoczął działania związane z ukryciem majątku. .

Dlatego podstawową rada jaką możemy udzielić to – NIE ZWLEKAJ, PODEJMIJ DZIAŁANIA JESZCZE DZIŚ

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Spotkanie z przedstawicielem naszej Kancelarii może odbyć się w biurach znajdujących się w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu lub Wrocławiu. Ale oczywiście obsługujemy Klientki również z innych miejscowości. Nazwiska naszych negocjatorów są utajnione (dla zapobiegnięcia możliwości zewnętrznego oddziaływania na nich)- są oni indywidualnie dobierani do danego przypadku. Wśród nich są doświadczeni adwokaci, profesorowie znanych uczelni ekonomicznych oraz biznesmeni z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem negocjacyjnym i biznesowym.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

WSZYSTKIE informacje uzyskane od naszych Klientek są  są absolutnie poufne.
Wśród naszych Klientek są także takie, których nazwiska znane są z pierwszych stron gazet, gdyż ich (byli) mężowie należą do najbogatszych osób w Polsce i NIGDY żadna uzyskana przez nas informacja nie przedostała się do mediów.
Oczywiście poufne są także informacje uzyskane przez nas z telefonicznych rozmów wstępnych i poprzez pocztę elektroniczną, gdy nie jest jeszcze podpisana żadna umowa.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ