Podział majątku

.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Jesteśmy zespołem zawodowych negocjatorów i prawników specjalizujących się w sprawach podziału majątku wspólnego.
Prowadzimy również sprawy powiązane z podziałem majątku, a więc: sprawy o rozwód (z orzekaniem lub bez orzekania o winie), sprawy ustanowienia rozdzielności majątkowej, sprawy o alimenty, separację, sprawy karne związane z wyprowadzaniem lub ukrywaniem małżeńskiego majątku wspólnego oraz (przede wszystkim) negocjacje zmierzające do podpisania notarialnej umowy o podziale małżeńskiego majątku wspólnego – bez kierowania sprawy do sądu.
Prowadzimy sprawy wyłącznie dla kobiet.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Podział małżeńskiego majątku wspólnego można porównać do skomplikowanej operacji chirurgicznej – i jedno i drugie będzie miało wpływ na jakość Twojego przyszłego życia.
I tak jak  (nie odmawiając kompetencji lekarzowi ogólnemu) w sprawie operacji udamy się do specjalisty – chirurga, tak samo  w wąskim zakresie podziału majątku zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych prawników np. kancelarii prawnej i negocjacyjnej takiej jak my, co daje szereg korzyści w stosunku do korzystania z pomocy prawników uniwersalnych, którzy podejmują się spraw każdego rodzaju.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Duża część naszych zleceń to sprawy trudne, z którymi słabo sobie radziły inne kancelarie.
Należą do nich m.in.:

 • ustalenie zatajonego przez małżonka majątku, zatajonych kont bankowych, ukrytych dochodów firm –  w zdecydowanej większości przypadków można doprowadzić do sytuacji, aby aktywa takie też podlegały podziałowi
 • dokonanie oszacowania faktycznej wartości firm, w których udziałowcem lub właścicielem jest małżonek.
 • – podział majątku w sytuacji gdy środki finansowe były inwestowane w akcje, obligacje, kontrakty długo- lub krótkoterminowe, skomplikowane instrumenty finansowe lub instrumenty pochodne
 • – podział majątku pomimo już istniejącego aktu notarialnego dzielącego majątek w sposób zdecydowanie niekorzystny dla Klientki
 • – podział majątku w sytuacji gdy środki finansowe były w sposób niekontrolowany wyprowadzane z majątku wspólnego (również za granicę np. offshore)
 • – (w niektórych przypadkach) podziału majątku małżonka, który powstał po podpisaniu intercyzy

Sukcesy naszej kancelarii adwokackiej wynikają z skutecznego działania w tego typu sprawach. Trafiały do nas Klientki w sytuacjach gdy kilkanaście kancelarii prawnych stwierdziło, że nic się nie da zrobić  – a po dokładnym zdiagnozowaniu sprawy, okazywało się, że są duże szanse na sukces.  Aby znaleźć, trzeba wiedzieć gdzie szukać. I poświęcić na to  odpowiednio dużo czasu.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Unikalną cechą naszej Kancelarii Adwokackiej jest pracujący dla nas zespół zawodowych negocjatorów z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym, których zadaniem jest doprowadzenie do podziału majątku w formie ugody – co ma szereg zalet w stosunku do postępowania sądowego. Owszem bardzo duże kancelarie też korzystają
z negocjatorów – ale dotyczy to głównie negocjacji kontraktów biznesowych a nie negocjacji w prawach rodzinnych.

Zaletami podziału majątku w formie ugody są:

   • zdecydowanie krótszy (niż sprawa sądowa) czas trwania – często jest to okres od jednego do dwóch, trzech miesięcy
   • tylko negocjacje dają możliwość uzyskania dla Klienta znacznie lepszych warunków finansowych podziału majątku
   • zdecydowanie niższy koszty obsługi prawnej niż w przypadku trwającego
    wiele lat postępowania sądowego
   • brak stresu związanego z osobistym udziałem w sprawach sądowych i z uzewnętrznianiem konfliktu (przesłuchania świadków)
   • możliwość szybkiego korzystania z podzielonych składników majątku
   • brak utraty wartości składników majątkowych w trakcie trwania procesu
   • szybka możliwość odcięcia się od konfliktu i rozpoczęcia nowego życia

Dzięki naszym działaniom powyżej 25% spraw o podział majątku kończy się podpisaniem ugody – bez kierowania sprawy do sądu. Kolejnych 30% spraw kończy się podpisaniem ugody już po skierowaniu sprawy do sądu, ale na wczesnym etapie – gdy przeciwnik procesowy uświadamia sobie ile może stracić.
Efekt podpisania z nami umowy często widoczny jest od razu – nieustępliwi „biznesmeni”, którzy wyrzucili żonę z domu „bez grosza przy duszy”, po dowiedzeniu się, że żona wynajęła naszą kancelarię, nagle zmieniają zdanie i za wszelką cenę chcą ją namówić na przyjęcie części majątku, aby tylko nie doszło do negocjowania / procesowania się z nami.

Jeżeli będzie to konieczne Kancelaria wystąpi o sądowe zabezpieczenie mienia od razu po skierowaniu wniosku o podział majątku do sądu, a następnie, pokieruje przebiegiem sprawy tak, aby sprawa przebiegała maksymalnie szybko i w miarę „bezboleśnie” (o ile, w ogóle można mówić o „bezbolesnym” przebiegu spraw sądowych o podział majątku).
Po uzyskaniu wyroku nasza Kancelaria adwokacka skieruje – jeżeli będzie to konieczne – sprawę do egzekucji przez komornika i pokieruje przebiegiem tej egzekucji.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
obraczki_600x300 2

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?

Po prostu zadzwoń lub „kliknij” i wypełnij „Formularz kontaktowy”

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Kompetentny pracownik naszej firmy (zazwyczaj zawodowy negocjator lub prawnik) oddzwoni, i po rozmowie (która często bywa dość szczegółowa) wstępnie określi czy możemy Ci pomóc. Zachęcamy – dzwoń bez obaw, to naprawdę DOBRA kancelaria adwokacka. Telefon nic nie kosztuje, a już sama rozmowa może podnieść Twoją świadomość prawną.
Chociaż nie podejmujemy się wszystkich spraw (nasze możliwości czasowe nie są nieograniczone) ale tym za co chwalą nas nasze Klientki jest fakt, że jeżeli ktoś jest już naszym Klientem, nie liczymy godzin spędzanych nad jego sprawą i walczymy o tą sprawę tak jakby to była nasza sprawa własna.

Formalna współpraca rozpoczyna się z chwilą wystawienia przez Klienta upoważnienia dla kancelarii adwokackiej oraz upoważnienia do podjęcia procedury negocjacyjnej przez zawodowego negocjatora.

Część kobiet, z obawy przed zmierzeniem się ze sprawą konfliktową, a taką niewątpliwie jest sprawa o podział majątku, ma tendencję do odkładania decyzji w tym zakresie „na później” – wiedząc, że co do zasady sprawy o podział majątku nie przedawniają się.
To duży błąd, który może mieć opłakane skutki.
To prawda – można dochodzić podziału majątku nawet gdy rozwód miał miejsce bardzo dawno temu (niektóre nasze Klientki rozwodziły się 20 i więcej lat temu) ale trzeba pamiętać, że sąd opiera się na dowodach, a uzyskanie dowodów z upływem czasu jest coraz trudniejsze. Często niezbędne jest podjęcie działań NIEZWŁOCZNIE, gdyż każdy tydzień (miesiąc) opóźnienia może odgrywać rolę, np. gdy mąż lub były mąż rozpoczął działania związane z ukryciem majątku.

Dlatego podstawową rada jaką możemy udzielić to – NIE ZWLEKAJ, PODEJMIJ DZIAŁANIA JESZCZE DZIŚ

Zadzwoń Formularz kontaktowy
Spotkanie z przedstawicielem naszej Kancelarii – Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Głuch – może odbyć się w biurach znajdujących się w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Ale oczywiście obsługujemy Klientki również z innych miejscowości. Nazwiska naszych negocjatorów są utajnione (dla zapobiegnięcia możliwości zewnętrznego oddziaływania na nich)- są oni indywidualnie dobierani do danego przypadku. Wśród nich są doświadczeni adwokaci, profesorowie znanych uczelni ekonomicznych oraz biznesmeni z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem negocjacyjnym i biznesowym.

Zadzwoń Formularz kontaktowy
WSZYSTKIE informacje uzyskane od naszych Klientek są  są absolutnie poufne.
Wśród naszych Klientek są także takie, których nazwiska znane są z pierwszych stron gazet, gdyż ich (byli) mężowie należą do najbogatszych osób w Polsce i NIGDY żadna uzyskana przez nas informacja nie przedostała się do mediów.
Oczywiście poufne są także informacje uzyskane przez nas z telefonicznych rozmów wstępnych i poprzez pocztę elektroniczną, gdy nie jest jeszcze podpisana żadna umowa.

Zadzwoń Formularz kontaktowy

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ