Author: admin

Konsekwencje finansowe długości trwania procesu o podział majątku mogą być nader poważne i w momencie rozpoczynania procedury sądowej nie są w ogóle brane pod uwagę.Co więcej trudno znaleźć wzmianki na ten temat w literaturze prawniczej, komentarzach itp. Wg. statystyk proces o podział majątku trwa średnio około siedmiu lat. Problem dotyczy przydzielenia np. nieruchomości jednemu ze współmałżonków i ceny tej nieruchomości po 7 latach od złożenia pozwu…

Konsekwencje finansowe długości trwania procesu o podział majątku mogą być nader poważne i w momencie rozpoczynania procedury sądowej  nie są w ogóle brane pod uwagę.Co więcej trudno znaleźć wzmianki na ten temat w literaturze...

Złota zasada negocjacji

Złota zasada negocjacji

Nie negocjować samemu we własnej sprawie rozwodowej Emocje osoby osobiście zaangażowanej w projekt odbierają bowiem zdolność racjonalnej analizy sytuacji często nawet w 40 procentach! Osobiste negocjowanie spraw rozwodowych bywa szczególnie napięciotwórcze, rozmowy często wymykają...

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ